Szukaj

Usługi instalacji

SMK w ramach świadczonych przez siebie usług proponuje klientom instalacje i deinstalacje sprzętu komputerowego.

Instalacje te dotyczą praktycznie wszystkich występujących na rynku IT urządzeń. Począwszy od prostych rozwiązań peryferyjnych oraz komputerowo - notebookowych poprzez aktywne urządzenia sieciowe aż po serwery stanowiące serce IT większości organizacji.

Przykładowe projekty prowadzone przez SMK to:

Instalacja na terenie całej Polski 2200 drukarek laserowych w oddziałach jednego z Banków. Instalacje realizowana była zarówno w godzinach pracy oddziałów jak i poza nimi. Całość projektu odbyła się w okresie 4 miesięcy.

Deinstalacja wycofywanych komputerów oraz instalacja komputerów nowo zakupionych przez Klienta (około 1000 maszyn). Projekt ten wymagał od zespołu realizującego przygotowanie nowych komputerów zgodnie ze standardami Klienta, oraz przeniesienie danych użytkowników z wycofywanego urządzenia na nowe.

Sprzęt deinstalowany został zinwentaryzowany i przewieziony do magazynu SMK.

Powyżej zamieściliśmy tylko parę przykładów realizowanych przez SMK usług instalacyjnych. Nie wyczerpują one naszych możliwości a jedynie pokazują, że SMK świetnie radzi sobie zarówno z mniejszymi jak i z dużymi projektami instalacyjnymi.

Wszystkie dostarczane przez SMK usługi realizowane są zgodnie z oczekiwaniami Klienta oraz przebiegają ściśle według procedur obowiązujących w jego organizacji.