Szukaj

Outsourcing druku – rozliczanie materiałów eksploatacyjnych

Jednym z nowych trendów rynkowych jest zakup usługi druku. Jeszcze do niedawna forma ta była zarezerwowana jedynie dla wybranych urządzeń i typów sprzedaży. Obecnie każdy Klient może zawrzeć umowę kontraktową, która gwarantuje możliwość rozliczenia się za zrealizowane wydruki a nie konieczność zakupu sprzętu. (Umowy tego typu mogą być zawarte nawet na jedną drukarkę.)

W zależności od potrzeb i celów finansowych przedsiębiorstwo:

  • może rozliczać się z dostawcą usługi na zasadzie „płatność za stronę” – mając zagwarantowane w cenie strony użyczenie sprzętu na określonych zasadach i z określonym poziomem serwisu.
  • może nabyć sprzęt w leasingu lub zapłacić za niego jednorazowo – łącząc ten zakup z zakupem wydruku, czyli w ramach ceny za stronę posiadać określony poziom wsparcia serwisowego oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych.

Kontrakty przewidują również możliwość odkupienia używanego obecnie sprzętu i jego częściowego lub całościowe wykorzystania w ramach umowy.

Esencją i tym co najważniejsze w kontraktach PPU jest całkowita zmiana podejścia do wydruku. Naszym celem jest dostarczenie usługi polegającej na stałej możliwości realizacji wydruku bez zaangażowania Klienta w obsługę urządzeń oraz troskę o materiały eksploatacyjne.

Klient kupuje od nas gotowość do wydruku oraz sam wydruk (dostarczony w wymaganym czasie oraz jakości) – nie zaś urządzenie, system i materiały eksploatacyjne.

 

Korzyści z zakupu kontraktowego / PPU /umowy kontraktowe 

 

Dlaczego warto korzystać z kontraktów?

  • Zakup kontraktowy to oszczędność na poziomie minimum 20%. Oszczędność spowodowana jest możliwością zastosowania w ramach kontraktów specjalnych rabatów cenowych.
  • Wyższy poziom serwisu dopasowany do potrzeb przy zachowaniu atrakcyjności cenowej. Zakup kontraktowy umożliwia ustalenie wysokiego, zgodnego z wymaganiami przedsiębiorstwa sposobu świadczenia serwisu. W gestii dostawcy jest utrzymanie ciągłości pracy urządzeń oraz zapewnienie niezmiennej jakości wydruków.
  • Brak kosztów związanych z zakupem i magazynowaniem materiałów eksploatacyjnych. Szczególnie w większych organizacjach proces zamawiania, dystrybuowania i magazynowania tuszy i tonerów stanowi istotny element kosztowy. W przypadku zakupu kontraktowego tonery dostarczane są w miarę potrzeb, bez konieczności delegowania specjalnego zespołu do monitorowania i prowadzenia procesu.
  • Eliminacja dodatkowych, nie planowanych kosztów związanych z obsługą serwisową. Umowa kontraktowa zakłada, że serwis sprzętu jest zawsze w gestii dostawcy usługi, który ponosi pełne koszty utrzymania sprzętu w pełnej sprawności.
  • Możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych. Umowa kontraktowa zakłada zazwyczaj, że sprzęt wymieniany jest na nowszy technologicznie co 2-3 lata. Oznacza to, że przedsiębiorstwo zawsze korzysta z najnowszych rozwiązań mając zapewniony jakościowy druk i nowoczesną funkcjonalność.