Szukaj

Zgłoszenie serwisowe

Imię:
Nazwisko:
Firma:
Ulica:
Kod:
Miasto:
Telefon:
Adres e-mail:

Produkt

Nazwa produktu:
Numer seryjny:
Part number:
Numer faktury:
Rodzaj naprawy: gwarancja
wycena
Opis usterki:
Dodatkowe akcesoria
i podzespoły w sprzęcie:

UWAGA!

  • SMK nie odpowiada za pozostawione w sprzęcie rozszerzenia, dodatkowe akcesoria oraz materiały eksploatacyjne jeżeli nie zostały one wyszczególnione w polu "Dodatkowe podzespoły i akcesoria". SMK nie ponosi odpowiedzialności materialnej za uszkodzenia sprzętu, przekazanego do naprawy bez oryginalnego opakowania.

  • SMK nie ponosi odpowiedzialności za dane na dyskach twardych i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.

  • Zleceniodawca zobowiązany jest do przedstawienia faktury zakupu oraz karty gwarancyjnej na oddany do serwisu sprzęt. W przypadku nie przedstawienia tych dokumentów Zleceniodawca przyjmuje na siebie wszystkie koszty wynikające z przeprowadzonej naprawy.

  • Za prawidłowe wypełnienie Formularza odpowiada Zleceniodawca.

  • W razie rezygnacji z naprawy będzie pobierana opłata za ekspertyze w wysokości 60 USD netto. (dotyczy napraw pogwarancyjnych)

Biuro Handlowe - Warszawa
ul. Bukowińska 22 7B
02-703 Warszawa
Tel.: 22 10 10 340
Fax: 22 853 04 44 


Dział Serwisu i Logistyki
ul. Wędkarska 2B lok. C1
04-869 Warszawa
Tel.: 22 590 58 20
Fax: 22 590 58 30

 

NIP: 113-006-39-62

REGON: 010388769