Szukaj

Usługi zarządzania wycofanym sprzętem

Często bywa tak, ze nasi Klienci instalując sprzęt nowy nie mają pomysłu w jaki sposób poradzić sobie ze sprzętem wycofywanym.

Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom naszych Klientów wprowadziliśmy do Portfolio naszych usług zarządzanie wycofywanym sprzętem.

Usługa ta polega na odbiorze od Klienta wycofywanych urządzeń oraz przewiezieniu ich do naszych magazynów wysokiego składowania, które przystosowane są do przechowywania sprzętu IT.

Na miejscu sprzęt przechodzi przegląd w efekcie którego jest zinwentaryzowany i podzielony na sprzęt sprawny, sprzęt do naprawy i sprzęt , którego naprawa nie jest już opłacalna.

Na tym etapie klient może zadecydować o rozszerzeniu usługi o naprawę uszkodzonego sprzętu również z wykorzystaniem urządzeń nie sprawnych – kanibalizacja).

Zewidencjonowany sprzęt jest następnie magazynowany i w przypadku zaistnienia takiej potrzeby dostarczany we wskazane przez Klienta miejsce.

Urządzenia takie często służą jako rozwiązania backupowe w przypadku awarii aktualnie pracujących maszyn.

Jeżeli ze strony Klienta jest życzenie „pozbycia się” wycofanych urządzeń proponujemy pomoc w przygotowaniu sprzętu do jego donacji (wyczyszczenie obudów, dopełnienie formalności związanych z licencjami), uzupełnienie urządzeń o brakujące elementy (myszy, klawiatury).

Drugim rozwiązaniem jest utylizacje sprzętu. SMK współpracuje z firmami które specjalizują się w utylizacji sprzętu komputerowego. Sprzęt ten przekazywany jest do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami natomiast klient otrzymuje protokół potwierdzający przeprowadzoną zgodnie z obowiązującym prawem i normami utylizacje.